Teenus on automaattestisõbralik, kõik olulisemad väärtused on kirjeldatud data-* atribuutidega. UI automaatteste on võimalik läbi viia näiteks Seleniumi abil.

Makse staatus

Makse staatuse leiab järgmisest väljast:

document.querySelector("[data-current-state]").dataset.paymentState

Võimalikud väärtused:

 • preview – ees on maksekorralduse või autentimise eelvaade
 • payed – maksekorraldus on aktsepteeritud ("tagasi kaupmehe juurde" leht)
 • rejected – maksekorraldus on tehnilistel põhjustel tagasi lükatud ("tagasi kaupmehe juurde" leht)
 • cancelled – maksekorraldus on kasutaja poolt katkestatud ("tagasi kaupmehe juurde" leht)
 • authenticated – kasutaja on autenditud ("tagasi kaupmehe juurde" leht)
 • error – makse andmeid ei aktsepteeritud, vt. ka data-payment-error välja

Juhul kui makse andmeid ei aktsepteeritud, leiab veateate kirjelduse teksti kujul järgmisest väljast:

document.querySelector("[data-payment-error]").dataset.paymentError

Näiteks juhul kui makse on õnnestunud, peaks "tagasi kaupmehe juurde" lehel leiduma järgmine element:

document.querySelector("[data-current-state=payed]")

Makse nupud

Kõik nupud on märgistatud atribudiga data-button, mille väärtused on järgnevad:

 • accept – makse kinnitamise nupp (makse eelvaate lehel)
 • cancel – makse katkestamise nupp (makse eelvaate lehel)
 • reject – makse tagasilükkamise nupp (makse eelvaate lehel)
 • return – makse tagasilükkamise nupp ("tagasi kaupmehe juurde" leht)
 • auth – kasutaja autentimise nupp (autentimisvormi lehel)

NB! Kuna HTML elemendid võivad olla erinevad (nii <A> kui ka <button>), siis selektoris ei tohiks elemendi tüüpi määrata ja kasutada vaid data-button atribuuti. Näiteks makse aktsepteerimiseks võib teha nii:

document.querySelector("[data-button=accept]").click()

Makse väljad

Osadel juhtudel on võimalik muuta makse sooritaja nime ja kontonumbrit, need väljad leiab data-input atribuudi abil:

 • sender-name maksja nimi (makse eelvaate lehel)
 • sender-account maksja konto number (makse eelvaate lehel)
 • auth-user kasutaja kokkuleppeline identifikaator (autentmisvormi lehel)
 • auth-user-name kasutaja nimi (autentmisvormi lehel)
 • auth-user-id kasutaja isikukood (autentmisvormi lehel)
 • auth-country isikukoodi riik (autentmisvormi lehel)
 • auth-other muu info kasutaja kohta (autentmisvormi lehel)
 • auth-token autentimisvahend (autentmisvormi lehel)

Näide:

document.querySelector("[data-input=sender-name]").value = "Foo Bar"

Sisend- ja väljundandmed

Kõik POST sisendparameetrid leiab makse eelvaate lehel data-in-key atribuutide abil, kus data-in-key väärtuseks on POST parameetri võti ning samas elemendis asuv data-in-value sisaldab selle parameetri väärtust.

Kõik väljundparameetrid leiab "tagasi kaupmehe juurde" lehelt data-out-key ja data-out-value atribuutide abil.

Näiteks VK_MSG väärtuse sisendamete hulgast leiab makse eelvaate lehel järgmise päringuga:

document.querySelector("[data-in-key=VK_MSG]").dataset.inValue

Sarnaselt leiab "tagasi kaupmehe juurde" lehelt väljuvate andmete väärtusi:

document.querySelector("[data-out-key=VK_MSG]").dataset.outValue