Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes olulisi vigu.

Järgnevad vead takistasid maksekorralduse edasist täitmist:

  • Allkirja parameetri VK_MAC valideerimine ebaõnnestus.

Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus SEB
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Fri Jan 15 2021 18:47:28 GMT+0000 (UTC)
Staatus Vigane päring
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/seb-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
62.65.222.122
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
391
cache-control
max-age=0
upgrade-insecure-requests
1
origin
null
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
sec-fetch-dest
document
sec-ch-ua
"Google Chrome";v="87", " Not;A Brand";v="99", "Chromium";v="87"
sec-ch-ua-mobile
?0
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-US,en;q=0.9
x-client-remote-address
62.65.222.122

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100036&VK_REC_ID=EYP&VK_NONCE=1&VK_RETURN=http%3A%2F%2F192.168.0.16%3A8020%2Fdashboard&VK_DATETIME=2021-01-15T18%3A47%3A28%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=bcZNQ4LoM%2BAfosKySZu2lLO2K60xQN9LQ2aDvt8HW1gnWOPvnPa98tctcaJqUE%2FYKkk%2FvoYHQrCaUOqJ886p4%2BNBZPnN8O8uYgbM0xPsm5OZMFX4xkozLF40dxYOgaAshQk1GtkWJdhjM8yV9P3kM4ksB%2FavOFgPPsEleiSjjBk%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100036
VK_REC_ID
EYP
VK_NONCE
1
VK_RETURN
http://192.168.0.16:8020/dashboard
VK_DATETIME
2021-01-15T18:47:28+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
bcZNQ4LoM+AfosKySZu2lLO2K60xQN9LQ2aDvt8HW1gnWOPvnPa98tctcaJqUE/YKkk/voYHQrCaUOqJ886p4+NBZPnN8O8uYgbM0xPsm5OZMFX4xkozLF40dxYOgaAshQk1GtkWJdhjM8yV9P3kM4ksB/avOFgPPsEleiSjjBk=
Allkirja parameetri VK_MAC valideerimine ebaõnnestus.

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100036003EYP0011034http://192.168.0.16:8020/dashboard0242021-01-15T18:47:28+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks