Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 15:40:39 GMT+0000 (UTC)
Selgitus Plastok order 18.02.2021 15:40
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 5,40 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
213.219.98.146
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
749
pragma
no-cache
cache-control
no-cache
upgrade-insecure-requests
1
origin
null
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
cross-site
sec-fetch-mode
navigate
sec-fetch-dest
document
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8,et;q=0.7
dnt
1
sec-gpc
1
x-client-remote-address
213.219.98.146

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_STAMP=13&VK_AMOUNT=5.40&VK_CURR=EUR&VK_REF=136&VK_MSG=Plastok+order+18.02.2021+15%3A40&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A3000%2Fd%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A3000%2Fd%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T15%3A40%3A38%2B0000&VK_MAC=NF7t9np%2BQCSgGRyyq2sLYrItNfqlU6PHCbiq%2B3Ybu4mnoMxJ7NU6uit%2B1UBYWPpWX4J4u6NPVd23mx%2F7OEDnSkIE1ZKor6JcVssjakj3Xt0vuNb3rWH9JFzR1c0oYSOz9%2BI5IvNuzwJsB0DiIX%2BuEmMgeigraSJibK%2F2i6%2BO%2FAknZxPkivDTP89jNzAGOMdhuwDjHTuYLg9k7fbUxVznLOEMgDhUE%2F6DRppvJ1022%2Fl3U2CcN%2FudZ61o1gyb3yDNhiLuW0MCz%2FwGHuluZg1s3OPNo060oJIOYinRB1pTKVbhe3gkmUxGHOfCkYsqzgElTtyw36NqoBXNGK%2Fk8IwmwA%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_STAMP
13
VK_AMOUNT
5.40
VK_CURR
EUR
VK_REF
136
VK_MSG
Plastok order 18.02.2021 15:40
VK_RETURN
http://127.0.0.1:3000/d/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:3000/d/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2021-02-18T15:40:38+0000
VK_MAC
NF7t9np+QCSgGRyyq2sLYrItNfqlU6PHCbiq+3Ybu4mnoMxJ7NU6uit+1UBYWPpWX4J4u6NPVd23mx/7OEDnSkIE1ZKor6JcVssjakj3Xt0vuNb3rWH9JFzR1c0oYSOz9+I5IvNuzwJsB0DiIX+uEmMgeigraSJibK/2i6+O/AknZxPkivDTP89jNzAGOMdhuwDjHTuYLg9k7fbUxVznLOEMgDhUE/6DRppvJ1022/l3U2CcN/udZ61o1gyb3yDNhiLuW0MCz/wGHuluZg1s3OPNo060oJIOYinRB1pTKVbhe3gkmUxGHOfCkYsqzgElTtyw36NqoBXNGK/k8IwmwA==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid100052002130045.40003EUR003136030Plastok order 18.02.2021 15:40049http://127.0.0.1:3000/d/banks/thorbanks_response/049http://127.0.0.1:3000/d/banks/thorbanks_response/0242021-02-18T15:40:38+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:3000/d/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_STAMP
13
VK_T_NO
16435
VK_AMOUNT
5.40
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE152200221234567897
VK_SND_NAME
Tõõger Leõpäöld
VK_REF
136
VK_MSG
Plastok order 18.02.2021 15:40
VK_T_DATETIME
2021-02-18T15:40:41+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
VnVDXQZAe3l0X6taLEEPRRt4+ngrPQbTU0Z+6V0CzyL8cZ7QLrXYPukc6aDhRPfzxFav72Gz7TBtijOq3zqRNOw150invzN40y+W40CHL1U4guraUR7EN8cMDhqqAnG2Wc4Dl4FDeVP80Mi53FUyVG7oS111fAftMdVMpncx1dtM4WroZusJ9GrlfvleZYFPcULzoSeDegmukK6R/5wKDYMKloqHpGv4NluRgpj+k0XiA5zj8nIOLy4C9eu4+IF6bRA4P4qzT3HtTQ9kmQyVttWW1vORLCw+ugXNbLmZxe/nk+1oh6K755BW2oGj2RsIzplDJmyDzbopDjJCZMcbiA==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008002HP009uid10005200213005164350045.40003EUR000000020EE152200221234567897015Tõõger Leõpäöld003136030Plastok order 18.02.2021 15:400242021-02-18T15:40:41+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile 127.0.0.1:3000 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3000

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.