Üldandmed

Makselahendus Nordea
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Sat Apr 24 2021 07:10:11 GMT+0000 (UTC)
Selgitus testmakseÄ
Staatus Pooleli olev (Jätka)
Valitud keel
Inglise
Teksti kodeering ISO-8859-1
Makse summa 150,00 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/nordea


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
83.179.134.58
x-forwarded-proto
https
x-forwarded-protocol
https
x-forwarded-ssl
on
host
banks.pastel.thorgate.eu
connection
close
content-length
592
cache-control
max-age=0
sec-ch-ua
" Not A;Brand";v="99", "Chromium";v="90", "Google Chrome";v="90"
sec-ch-ua-mobile
?0
upgrade-insecure-requests
1
origin
https://banks.pastel.thorgate.eu
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
sec-fetch-site
same-origin
sec-fetch-mode
navigate
sec-fetch-user
?1
sec-fetch-dest
document
referer
https://banks.pastel.thorgate.eu/et/project/OtIDHUdt5COozIoB/example/render/pay.php
accept-encoding
gzip, deflate, br
accept-language
en-US,en;q=0.9
x-client-remote-address
83.179.134.58

Päringu sisu

SOLOPMT_VERSION=0003&SOLOPMT_RCV_ID=10100065&SOLOPMT_RCV_ACCOUNT=EE561700017123456786&SOLOPMT_RCV_NAME+=%D5IE+M%C4GER&SOLOPMT_STAMP=12345&SOLOPMT_AMOUNT=150&SOLOPMT_CUR=EUR&SOLOPMT_DATE=EXPRESS&SOLOPMT_CONFIRM=YES&SOLOPMT_REF=1234561&SOLOPMT_MSG=testmakse%C4&SOLOPMT_LANGUAGE=3&SOLOPMT_KEYVERS=0001&SOLOPMT_RETURN=https%3A%2F%2Fbanks.pastel.thorgate.eu%2Fproject%2FOtIDHUdt5COozIoB&SOLOPMT_CANCEL=https%3A%2F%2Fbanks.pastel.thorgate.eu%2Fproject%2FOtIDHUdt5COozIoB&SOLOPMT_REJECT=https%3A%2F%2Fbanks.pastel.thorgate.eu%2Fproject%2FOtIDHUdt5COozIoB&SOLOPMT_MAC=FD8DA6CC0AD343465BE14E0D9F433B6A

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
SOLOPMT_VERSION
0003
SOLOPMT_RCV_ID
10100065
SOLOPMT_RCV_ACCOUNT
EE561700017123456786
SOLOPMT_RCV_NAME+
ÕIE MÄGER
SOLOPMT_STAMP
12345
SOLOPMT_AMOUNT
150
SOLOPMT_CUR
EUR
SOLOPMT_DATE
EXPRESS
SOLOPMT_CONFIRM
YES
SOLOPMT_REF
1234561
SOLOPMT_MSG
testmakseÄ
SOLOPMT_LANGUAGE
3
SOLOPMT_KEYVERS
0001
SOLOPMT_RETURN
https://banks.pastel.thorgate.eu/project/OtIDHUdt5COozIoB
SOLOPMT_CANCEL
https://banks.pastel.thorgate.eu/project/OtIDHUdt5COozIoB
SOLOPMT_REJECT
https://banks.pastel.thorgate.eu/project/OtIDHUdt5COozIoB
SOLOPMT_MAC
FD8DA6CC0AD343465BE14E0D9F433B6A

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0003&12345&10100065&150&1234561&EXPRESS&EUR&hWr0XQXtgbrQRWMRd4wWbSLuBBK9ver2&

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks