Üldandmed

Makselahendus SEB
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Tue Feb 16 2021 16:50:39 GMT+0000 (UTC)
Selgitus Vaheajatellimus 2102160084 18.02.2021 19:00
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 27,00 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/seb-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
122.178.84.72
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
781
cache-control
max-age=0
upgrade-insecure-requests
1
origin
http://127.0.0.1:8000
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
referer
http://127.0.0.1:8000/
accept-encoding
gzip, deflate
accept-language
en-GB,en;q=0.9
x-client-remote-address
122.178.84.72

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100036&VK_STAMP=277&VK_AMOUNT=27.00&VK_CURR=EUR&VK_REF=2778&VK_MSG=Vaheajatellimus+2102160084+18.02.2021+19%3A00&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8000%2Fen%2Forders%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8000%2Fen%2Forders%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2021-02-16T16%3A50%3A39%2B0000&VK_MAC=4VQH8sMYQORd7SDBthUElLiJIjUYRATHBHdUAP%2BhNe30UfCQMLxgwzGCUpA5NApUtRqdUEYN9gNkivtbdYqUC3vrxfN6jhAjwc%2Bj5DofPIKfmJetaokmWJQMoc%2FfaRnoyWPbFYflVF0X%2Fnv%2BmbLNt6SRqdHEI13fDtDIGkqhXXT9REY1iXfjb81bTlOXdngquzxCp4wp34L9VC6xUEKuA%2Blgm%2FktYvQILsdoGgQlukelTd8d%2FRJqK%2BAfHpvxREnbrD%2FL5cAcjN2BkM0cLM%2BGwq7mIXvpaMNeuQdtY6u02jhkCVvzwGNCINpuG%2F4Z5MS6dRnNhtgtGK8wUwPj6ksovQ%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100036
VK_STAMP
277
VK_AMOUNT
27.00
VK_CURR
EUR
VK_REF
2778
VK_MSG
Vaheajatellimus 2102160084 18.02.2021 19:00
VK_RETURN
http://127.0.0.1:8000/en/orders/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:8000/en/orders/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2021-02-16T16:50:39+0000
VK_MAC
4VQH8sMYQORd7SDBthUElLiJIjUYRATHBHdUAP+hNe30UfCQMLxgwzGCUpA5NApUtRqdUEYN9gNkivtbdYqUC3vrxfN6jhAjwc+j5DofPIKfmJetaokmWJQMoc/faRnoyWPbFYflVF0X/nv+mbLNt6SRqdHEI13fDtDIGkqhXXT9REY1iXfjb81bTlOXdngquzxCp4wp34L9VC6xUEKuA+lgm/ktYvQILsdoGgQlukelTd8d/RJqK+AfHpvxREnbrD/L5cAcjN2BkM0cLM+Gwq7mIXvpaMNeuQdtY6u02jhkCVvzwGNCINpuG/4Z5MS6dRnNhtgtGK8wUwPj6ksovQ==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid10003600327700527.00003EUR0042778043Vaheajatellimus 2102160084 18.02.2021 19:00057http://127.0.0.1:8000/en/orders/banks/thorbanks_response/057http://127.0.0.1:8000/en/orders/banks/thorbanks_response/0242021-02-16T16:50:39+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:8000/en/orders/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
EYP
VK_REC_ID
uid100036
VK_STAMP
277
VK_T_NO
15563
VK_AMOUNT
27.00
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE171010123456789017
VK_SND_NAME
Tõõger Leõpäöld
VK_REF
2778
VK_MSG
Vaheajatellimus 2102160084 18.02.2021 19:00
VK_T_DATETIME
2021-02-16T16:50:42+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
qvCWDeWJfMO91FGXna2mLAiCPzDH67qGb/HqhrL7bzSwQLCCZ0VpmyiMpu9TiOgwge5RnxRe7tPfQoR/FZMqw1TjTsH1D+cqtDz5Cx2ncar6rFAVmkGknaQ76uC80PPDV8aYsDTLmJ5xDyDjS9UrDEpBxNdai62n4HJB/qknwRj9YMR2SiMDF50ndIB0o9MvUeZcGFkyT5PboGU4N7+zEyvwVC8R49Y5/bYVWz/XiDlUJ5aPLPNiytPpAvkMdD54H8xT6h0wM9rKPYoHDMCe2jM64lBGXaznSnPpKc2b9KTufaDDI+WOp33KG0ObvXdruAw7kps9b2TwY+qkPh/LgA==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008003EYP009uid1000360032770051556300527.00003EUR000000020EE171010123456789017015Tõõger Leõpäöld0042778043Vaheajatellimus 2102160084 18.02.2021 19:000242021-02-16T16:50:42+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile 127.0.0.1:8000 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8000

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.