Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus Danske
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Tue Dec 29 2020 13:49:38 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/sampo-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.173.211
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
586
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:37363/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.173.211

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_REC_ID=SAMPOPANK&VK_NONCE=4&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A37363%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2020-12-29T13%3A49%3A38%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=DFJ73lvZq1tUhfFeNd9FoxCo1W%2BNWfS%2BN9vAjG22YBra8kO1pOGxWFHnmhqLrz1SaXdMuMmH4aVX6tcSmekrza9wNOxufWrSE9%2Fq9JqUIuHhat2S%2FWyt7tHslLMIq36wgQe0sOg%2BMefYayq8f9MaSiMaBYu4pZFUBtgrwjXpK6CpWWpezViyYMRUFqdjs2PFYUMh51b3SpPQi%2B4aTpMyGQneZ1F3vgpnJ%2FnEDGgneajhWe25JCdaKSiqivEujBQrGaR9lGUKM49nD4QUeRPn6ua1udQsO4E6tyfhcykbDtJA%2Fu2FD18WQzExCap8zC6Zkh0k4Lqpk%2FFh2jtKQgMk7Q%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_REC_ID
SAMPOPANK
VK_NONCE
4
VK_RETURN
http://127.0.0.1:37363/auth/complete/
VK_DATETIME
2020-12-29T13:49:38+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
DFJ73lvZq1tUhfFeNd9FoxCo1W+NWfS+N9vAjG22YBra8kO1pOGxWFHnmhqLrz1SaXdMuMmH4aVX6tcSmekrza9wNOxufWrSE9/q9JqUIuHhat2S/Wyt7tHslLMIq36wgQe0sOg+MefYayq8f9MaSiMaBYu4pZFUBtgrwjXpK6CpWWpezViyYMRUFqdjs2PFYUMh51b3SpPQi+4aTpMyGQneZ1F3vgpnJ/nEDGgneajhWe25JCdaKSiqivEujBQrGaR9lGUKM49nD4QUeRPn6ua1udQsO4E6tyfhcykbDtJA/u2FD18WQzExCap8zC6Zkh0k4Lqpk/Fh2jtKQgMk7Q==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100010009SAMPOPANK0014037http://127.0.0.1:37363/auth/complete/0242020-12-29T13:49:38+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:37363/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2020-12-29T13:49:43+0000
VK_SND_ID
SAMPOPANK
VK_REC_ID
uid100010
VK_RID
VK_NONCE
4
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
t6hZCj0U+/1/ywWFtiCtwn2B4fKZmQwUJXGVUnSs0Wdv/ZTCJhfMOVf72lI9bJ5HWf/Rw2fCtmy5AxwujPIn5x7nvIZC6PIEuWPxu+4G16VveOQKzBDIgY5SLO7HibQenjsaaAmLhAJMNKc5Qpegdq9ORswlW7WMYWqQqSYU8K8MAPa0OuqgiMgWgeaa8Xjtvc+I1DevcxqJV0sKg02pXnjEeHJc2wILSbxJNJVBU+PRIXag6DFqFwykbfP4m2n8QWnTeR++gVBuHkgc3Milo3DBA3IVcZkEkhJGQ7cwa1fvs/0NeL0yqXDf/XtBXANQrKV3cIzC4zpWxJ8o/3LTsQ==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242020-12-29T13:49:43+0000009SAMPOPANK009uid1000100014017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks